De casusbesprekingen

Locatie: Raadskapel

Verandering en vernieuwing zijn al een lange tijd thema’s in kerkenland. Dat is goed nieuws, want het laat zien dat we er voor de grote vraagstukken van vandaag en morgen niet alleen voor staan. Bij de casusbesprekingen laten we (ervarings-)deskundigen aan het woord die hun kennis en visie komen delen. In de Raadskapel van de Eusebiuskerk zullen zowel in de ochtend als in de middag casusbesprekingen plaatsvinden van interessante projecten op het gebied van kerkvernieuwing. Tijdens een korte presentatie van 20 minuten wordt een casus uitgelicht, waarna er tijd is voor discussie en vragen. Per ronde kunnen maximaal 20 deelnemers plaatsnemen in de zaal.

Onderstaande presentaties vinden in de ochtend plaats:

 

Ronde 1: ANNA Vastgoed & Cultuur (10.30 – 11.00)

Aan het woord: Willemijn de Boer, directeur & Melissa George, community manager

Casus: Onze Lieve: een ontmoetingsplek waar historie en nieuwe energie samen komen!
 

ANNA Vastgoed & Cultuur heeft ruim 12 jaar ervaring in creatieve oplossingen voor (tijdelijk) leegstand. Veel unieke panden zijn gepasseerd, maar nog geen kerken. Nu heeft ANNA sinds september 2020 de Onze Lieve Vrouwenkerk in Voorburg in beheer. Nu staat ANNA samen met Steenvlinder voor de mooie uitdaging hier weer nieuwe energie in te blazen.

 

Ronde 2: Tikkie (11.00 – 11.30)

Aan het woord: Jolanda Deunhouwer, ABN AMRO

Casus: Fondsenwerving via Tikkie

De wereld veranderd erg snel. Jonge mensen kijken geen TV meer (en gaan mogelijk minder naar de kerk), maar doen bijna wel alles 24/7 met hun mobiel. Ze zijn nog steeds bereid te geven, maar niet op een omslachtige of structurele manier. Cash verdwijnt en maakt plaats voor digitale manieren van betalen. Graag nemen wij u mee in voorbeelden hoe kerkelijke instanties Tikkie succesvol inzetten in de stap naar digitalisering van collectes en fondsenwerving. 

Ronde 3: Eusebiuskerk (11.30 – 12.00)

Aan het woord: Meike Verhagen, directeur

Casus: De duurzaamste kerk ter wereld
 

De duurzaamste kerk ter wereld. Het klinkt ambitieus, maar volgens Stichting Eusebius Arnhem is het zeker niet onmogelijk. Sterker nog: zij gaan er alles aan doen om die titel te veroveren. Ze zijn al druk bezig met het bekijken van de mogelijkheden. Op dit moment wordt er gekeken naar duurzame mogelijkheden om het enorme gebouw te verwarmen, zoals heaters op waterstof.

Ronde 4: Learning Community (12.00 - 12.30) 

Aan het woord: Sidney van den Bergh, Gemeenteraadslid Oss

Casus: Learning Communities voor de toekomst van kerkgebouwen

In Oss zijn de geloofsgemeenschappen een samenwerking aangegaan met de studenten van de TU in Eindhoven: de Learning Community Religieus Erfgoed Oss. In deze samenwerking wordt vorm gegeven aan een laagdrempelige dialoog met parochianen over hun religieus erfgoed, wordt kennis gedeeld over herbestemmingen en worden kansen bestudeerd over de mogelijke rol van het erfgoed voor toekomstige generaties. De samenwerking wordt in het komende jaar langdurig vastgelegd in een convenant. 

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

Onderstaande presentaties vinden na de lunch plaats:

 

Ronde 5: ABN AMRO MeesPierson (13.45 – 14.15)

Aan het woord: Lieke van 't Veer, specialist Filantropie

Casus: Filantropie voor kerken; een overzicht

Volgens het onderzoek Geven in Nederland geven we meer dan ooit aan het goede doel. Maar, geven we ook nog aan kerken en religieuze instellingen? In deze sessie werpt Lieke van ’t Veer, Specialist Filantropie bij ABN AMRO MeesPierson, een blik op het geven aan religieuze doelen én het werven ervoor. Want, hoe werf je anno 2020 die (grote) gift voor jouw kerk, organisatie of project? Lieke vertelt je er op 3 oktober graag meer over.  
 

Ronde 6: HerbergOudeKerk Zoetermeer (14.15 – 14.45)

Aan het woord: Rik Buddenberg, Voorzitter HerbergOudeKerk Zoetermeer

Casus: Multifunctioneel gebruik in de Oude Kerk Zoetermeer

 

Voor veel kerken zijn de onderhoudslasten erg hoog. Zo ook voor de Oude Kerk in Zoetermeer, dat tevens een rijksmonument is. Dankzij de aanbouw van De Herberg in 2019 en 2020, een wijkgebouw voor jeugd- en wijkactiviteiten, is de Oude Kerk multifunctioneel te exploiteren. De extra opbrengsten die dit genereert, dienen als bijdrage van de onderhoudslasten van de kerk.

Ronde 7: Julianakerk (14.45 – 15.15)

Aan het woord: Nima Morkoç, co-founder HUM design en Development
Casus: Herontwikkeling Julianakerk, Rotterdam | vangen van de sociale monumentaliteit


Tijdens zijn studie schreef Nima een plan voor de Julianakerk in Rotterdam, welke al tien jaar niet meer werd gebruikt. Het geheel liep anders dan gepland door een grote brand in augustus 2017. Vanuit zijn kersverse bedrijf HUM Design & Development wordt er nu gewerkt aan een herontwikkeling en ontwerp met nieuwe randvoorwaarden. Onderwerpen die in deze casusbespreking langs zullen komen: de brand, tijdelijke invulling, programmatische dilemma's op een plek van sociale monumentaliteit, wijzigen bestemmingsplan, bouwkundige invulling, (her)gebruik materialen en een tal van ontwerpen (die het niet zijn geworden), de laatste stand van zaken, en beleidsmatige aanbevelingen!

Ronde 8: Komdersuut! (15.15 – 15.45)

Aan het woord: André Bikker, creatief ondernemer en PKN poinier

Casus: Herbestemmen met bezieling!
 

Een pand een herbestemming geven los van zijn geschiedenis, de ziel van het pand en respect voor de historie is simpel. Maar hoe krijg je de kernwaarde van een kerkgebouw vertaald naar een financieel haalbaar en eigentijds verhaal? Vanuit de ervaring van 30 jaar ondernemerschap en 3 jaar pionieren in een oude pastorie, kijkt André Bikker samen met u naar die uitdaging.

--------------------

--------------------

--------------------