Cathedral Mobile

Jacob Lekkerkerker is componist, en organist en curator muziek van de Oude Kerk te Amsterdam. Door het oude orgel samen te brengen met elektronische muziek, andere muziekstromingen en overige kunstvormen werkt hij aan een nieuwe traditie van muziek in kerken.
 

Met zijn Stichting Lekkerkerker & Co werkt hij aan muziekproducties in Nederland en Europa, waarbij klankbronnen, musici en publiek bewegen. Live opnamen resulteren in nieuwe klankdocumenten, die vervolgens opnieuw met de lokale gemeenschap kunnen worden gedeeld. Zo ontstaat een imaginair klanklandschap van kerken en kathedralen.

 

De eerste reeks die op deze manier ontstond was de pilot Twelve Sketches, een muzikale verbinding van dorpskerken in 12 provincies. Cathedral Mobile is de tweede reeks, waarbij 12 Europese kathedralen werden aangedaan. Rode draad in het Cathedral Mobile concept zijn klanken die Lekkerkerker heeft opgenomen in kathedralen in Nederland en daarbuiten.

Jacob Lekkerkerker
Componistemail@jacoblekkerkerker.nl

Voor wie?

Kerkeigenaren en festivals die zoeken naar het verbinden van klank en architectuur.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan gerust contact op:

Doelstelling

Besef van de uniciteit van kerkakoestiek en het gebouw als klanklichaam, door aandacht voor opname, ruimte en materialen van de ruimte. Uniciteit van architectuur als uitgangspunt voor muziek, zoals ook 14e-eeuwse polyfonie ontstond in directe relatie met architectuurontwikkeling.