Church of Change

Waartoe zijn wij op aard? Vroeger gingen we naar de kerk om over dit soort dingen na te denken. Tegenwoordig zoeken we liever zélf naar de waarheid in plaats van dat we deze opgelegd krijgen. Toch lijkt er iets te missen in deze individuele zoektocht; we zijn té druk om stil te staan bij wat we belangrijk vinden; er ontbreekt een plek om deze zoektocht te delen met anderen. We zoeken naar houvast in tijden van verandering.

The Church of Change is een gemeenschap die gaat over waar jij in gelooft. Door ruimte te bieden voor een open dialoog over betekenis willen we mensen inspireren om samen te komen, stil te staan en het leven te vieren. Daarmee willen we een kerkelijke functie van gemeenschapszin, reflectie en zingeving behouden, zonder daarbij een waarheid op te leggen of een rangorde te creëren.

De kerk, opnieuw uitgevonden. Binnenkort staan er zo'n 5000 kerken leeg, terwijl mensen van alle afkomsten blijvend op zoek zijn naar betekenis. Wij willen het concept 'kerk' samen opnieuw uitvinden om breed toegankelijk te zijn. Samen met jou. 

foto: Mathijs Hanenkamp

Voor wie?

Zinzoekenden, onafhankelijk van hun geloofsovertuigingen.

Kerkbeheerders op zoek naar een kerkwaardige bestemming voor leegstand.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan gerust contact op:

Doelstelling

Een dialoog op gang brengen over betekenis, waarden en geloof in een seculiere maatschappij.

Nieuw maatschappelijk draagvlak creëeren voor kerkgebouwen.

Stephan Ummelen
Initatiefnemer


06 242 44 197
info@churchofchange.nl