CU Living

In een leegstaande kerk moet je ook betekenisvol kunnen wonen, dacht Amanda Boesjes. Daarom starte zij CU Living; een uniek woon- en ontmoetingsconcept voor jong en oud. De samenkomst rondom culturele en sociale activiteiten is hierbij een belangrijk vertrekpunt. De behoeftes van deze twee generaties combineren en en verbinden met cultuur, de buurt en de gemeenschap vormt de sleutel tot succes.


In de naam CU Living schuilt ook het doel van dit sociale woonconcept: “gezien worden en niemand uit het oog verliezen”. Ouderen als jongeren worstelen zowel met een tekort aan woningruimte als met de effecten van een sterk geindividualiseerde samenleving.

Het concept rust op 5 pijlers Uniek, Centraal, Duurzaam, Sociaal en Service. Deze pijlers vertalen zich niet alleen in de bedrijfsvoering maar ook in het ontwerp. Zo zijn er ruime gemeenschappelijke ruimtes om mensen een plek te geven om ongedwongen samen te komen erg belangrijk worden duurzame energievoorzieningen geïmplementeerd en gaan we samenwerkingen aan met lokale organisaties en bedrijven.

De eerste van locatie van CU Living wordt in Lemmer gevestigd. Hier worden de voormalige Gereformeerde kerk en omliggende bouwen getransformeerd.

Amanda Boesjes

Initiatiefnemer en directeur

06 307 36 326

amanda@culiving.nl

Voor wie?

Naast de primaire doelgroepen (ouderen en jongeren) zijn buren en bezoekers van de CU Living woonlocaties de secundaire focusgroep voor wie een prachtige monument vol historie toegankelijk wordt gemaakt.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan gerust contact op:

Doelstelling

CU Living wil bijdragen aan een socialere wereld voor jong en oud en het behoud van unieke gebouwen en cultureel erfgoed. Wij gaan de strijd aan met maatschappelijke problemen als leegstand van religieus vastgoed en vereenzaming van jongeren en ouderen.

"Ik streef ernaar om met CU Living een toonaangevend voorbeeld te zijn van sociaal ondernemerschap in de regio."