top of page
oosterkerkII.jpg
projects.png

De Oosterkerk, Amsterdam.

In samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam ontwikkelden we een toekomstvisie voor de Oosterkerk. Het moet een plek worden voor buurtgenoten, gelovigen en sociaal ondernemers.

Op dit moment stuurt de wethouder aan op een intentieverklaring om onze plannen te verwezenlijken. Als de plannen daadwerkelijk doorgaan zijn we na de verbouwin g in 2024 gereed om de eerste gasten en kantoorgenoten te mogen ontvangen!

bottom of page