Expertsessies & workshops

Locatie: verschillende plekken in de Eusebiuskerk.

Nadat er in de ochtend inspiratie is opgedaan op de markt, bij de casussen, podcastgesprekken of locatiebezoek, is er de mogelijkheid om in de middag aan te schuiven bij expertsessies en workshops over concrete vraagstukken in het hedendaagse kerkenveld. In twee rondes van 45 tot 60 minuten worden er in verschillende settings concrete vraagstukken besproken en is er ruimte om vragen te stellen aan diverse experts die u advies kunnen bieden. Per onderdeel kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.

Ronde 1: 13.45 – 14.45

Expertsessie 'Programma'

Omschrijving: Wat is er nodig voor een innovatief programma dat boeit en bindt? Hoe zorg je dat je met innovatieve programmering nieuwe doelgroepen bereikt en betrekt? In deze sessie gaat u onder leiding van Kerkvernieuwer Sander Ummelen in gesprek met Ciska Rouw (Board with Church), Bastiaan van den Berg (Dominicanenklooster Zwolle) en Marlies Kunst (ViaJacobi).

 

Expertsessie 'Organisatie'

Omschrijving: De grootste succesfactor bij verandering is de kwaliteit van de organisatie die deze verandering moet begeleiden. Het ontbreekt echter vaak aan middelen om te investeren in de organisatie die onze kerkgebouwen beheren. Wat zijn de uitdagingen als het gaat over kerkvernieuwing met betrekking tot het professionaliseren van de achterliggende organisatie? En welke kansen zijn er?

Deze sessie wordt gemodereerd door innovatiespecialist Ron Immink. Deelnemende expert: Marieke Wiegel (Directeur Grote Kerk Breda) en Stephan Ummelen (Kerkvernieuwers).

 

Workshop Spectrum: 'Durf te Vragen'

Omschrijving:  Onder begeleiding van René Stern van Spectrum gaat u in groepsverband aan de slag met een aantal prangende vragen, gesteld door de deelnemers zelf. Hierbij wordt de kennis, ervaring, expertise en het netwerk van de hele groep ingezet. Deze werkvorm gaat uit van de kracht van het collectief, waarbij de verschillende perspectieven en achtergronden van deelnemers worden benut om tot verassende oplossingen te komen. U hoeft voor deze sessie geen vraag voor te bereiden; dit gebeurt tijdens de sessie zelf.

 

Workshop ANNA Vastgoed & Cultuur: 'Placemaking vanuit verschillende perspectieven'

Omschrijving: Ga in gesprek met Willemijn de Boer, oprichter van ANNA Vastgoed & Cultuur, over de brede waarde van placemaking. Wat is placemaking? Wat kan placemaking betekenen voor de verschillende belang hebben die betrokken zijn herbestemmingsopgaven? Hoe kan gezamenlijk optimaal gebruik gemaakt worden van placemaking zowel voor de korte als lange termijn? Verwacht wordt dat de deelnemers actief deelnemen aan het gesprek en aan de hand van eigen ingebrachte casussen tot kennisuitwisseling komen. 

Ronde 2: 14.45 – 15.45

Expertsessie 'Financiën'

Omschrijving: Hoe verbindt je vermogen aan impact? Vanuit het perspectief van Filantropieadvies en Tikkie voor kerken gaan we dieper in op de uitdagingen en mogelijkheden van fondsenwerving in de religieuze sector. Deze sessie wordt geleid door Kerkvernieuwer Stephan Ummelen. 

Expertsessie 'Gebouw & Proces'

Omschrijving:  Soms is het tijd voor verandering. Welk (deel)gebruik past goed bij de kerk en haar identiteit, de omgeving, de financiële uitgangspunten en de toekomstige (maatschappelijke) vraag(stukken)? Hoe breng je al deze perspectieven op een mooie manier samen? TIP: kijk alvast even rond op de inspiratiemarkt!

In deze sessie ontmoet u experts van Coup, Hylkema Erfgoed en BOEI. De sessie wordt geleid door Rosan Pallada (MeyerBergman Erfgoed)
 

Workshop Spectrum: 'Durf te Vragen'

Omschrijving: zie ‘Ronde 1’
 

Workshop ANNA Vastgoed & Cultuur: 'Placemaking vanuit verschillende perspectieven'

Omschrijving: zie ‘Ronde 1’

--------------------