Heritage & Architecture

Studenten van de Master 2 Heritage & Architecture aan de TU-Delft onderzoeken en herontwerpen kerken in hun cultuurhistorische context. Studenten maken individueel een herontwerp dat een zinvolle vertaling laat zien van een interventiestrategie naar het ruimtelijke, functionele, stedelijke, materiële en technische ontwerp. De ontwerpkeuzes zijn gebaseerd op begrip van de culturele waarde.

Alexander de Ridder
Docent en coördinator
 

015-2781076
Alexander.deridder@tudelft.nl

Voor wie?

Kerkeigenaren en -beheerders, die op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken hoe om te gaan met hun gebouwde erfgoed.

Doelstelling

Het creëren van een onafhankelijke en frisse blik op herontwikkeling van religieus erfgoed.

Het inspireren om een nieuwe, zinvolle invulling te geven aan kerkgebouwen.

"De kwaliteit van het ruimtelijk interieur van een kerk moet uitgangspunt zijn voor herontwikkeling."

Wil je meer weten over dit project? Neem dan gerust contact op: