top of page
rainbow.jpg
meetup.png

Pastorale eenheid H. Martha en Maria zoekt toekomstverkenners:

meld je aan voor het innovatieteam.

Als pastorale eenheid willen we aan de slag om de toekomst voor onze lokale kerk vorm te geven. We zoeken enthousiaste mensen met een eigen blik op vernieuwing en zingeving in de maatschappij van nu.
 

Wij geloven in de kracht van dialoog en participatie.  Dat betekent dat we inzetten op het verrijken van bestaande netwerken met nieuwe mensen en inzichten liefst uit onverwachte hoek.  Daartoe creëren we de ruimte  waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar echt kunnen ontmoeten in een open dialoog.  Misschien pas jij daar wel in en kan jij je ideeën delen?  
 

Het vertrouwen doen groeien tussen mensen met verschillende visies, meewerken aan een betekenisvolle toekomst waar we geïnspireerd vanuit het christelijk geloof en waardenpatroon samen werken aan een visie, is de uitdaging die we samen met jou willen aangaan.
 

Wij zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen denken én nieuwe betrokkenheid kunnen stimuleren.  Doel is om nieuwe, hechte samenwerkingen te creëren tussen doelgroepen die traditioneel misschien in andere leefwerelden verkeren: de kerk en de overheid; religieuzen en seculieren; jongeren en ouderen.  Wij vinden dat vooral jongeren beter vertegenwoordigd kunnen zijn in deze dialoog.  Kan de kerk een plaats zijn/worden om die diverse leefwerelden met elkaar te verbinden en een kruisbestuiving tussen generaties mogelijk te maken?
 

​Je zal met andere toekomstdenkers en zinzoekers deel uitmaken van een kleine groep van een 8-tal  mensen om op korte termijn tot een concreet plan te komen met de bedoeling om dit plan ook daadwerkelijk uit te voeren in 2023-2024. Je zal in drie bijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2023 worden begeleid door deskundigen.
 

Voel jij je aangesproken?  Geroepen om samen met creatieve mensen interactief aan de slag te gaan? 

Meld je dan nu aan via onderstaande knop!

Dit is een oproep namens de pastorale eenheid H. Martha en Maria Malle-Zoersel

bottom of page