Monnikenwerk

Als je werkt in een oude kerk, ontstaat er dan kunst die raakt aan iets dat groter is dan wij? Vind je dan nieuwe betekenis in oude vormen? Dit jaar vond de derde editie van Monnikenwerk plaats. Tien middeleeuwse kerken werden atelier, zes woensdagen werkten kunstenaars in stilte. Bezoekers waren welkom tussen 17.00 en 20.00.

Drie monastieke principes liggen ook ten grondslag aan monnikenwerk. Obedientia – luisteren naar wat zich aandient, werkend op een plek die al honderden jaren ruimte biedt aan vreugde en rouw, eer en verdoemenis. Stabilitas – bestendigheid door ons, voor zes weken dan toch, te verbinden aan één kerk in één dorp. En conversio morum – streven naar dagelijkse verbetering door elke monnikenwerkdag opnieuw er te zijn, op die ene plek, voor de kunstenaar zelf, het werk én de bezoekers.

Monnikenwerk kenmerkt zich ook door eenvoud. De kunstenaars krijgen een kerk toegewezen en gaan daar aan de slag. Bezoekers delen ’s avonds in de ervaring van de kunstenaars. Tijdens de zes weken zien zij de projecten groeien. Zo ontstaan nieuwe verbindingen – tussen bezoekers en kunstenaars, tussen bezoekers en de kerken, tussen kerk en kunst, en zeker ook een verbinding met het omringende landschap.

Anjet van Linge

Initiatiefnemer

06 383 13 519

zij@anjetvanlinge.nl

Voor wie?

Voor mensen die verlangen naar verstilling. Voor kunstenaars. Voor mensen die graag door oude kerken dwalen. Voor bewoners van de dorpen. Voor bezoekers van verre. Voor mensen die opnieuw op zoek zijn naar verloren zin en betekenis. En ook voor mensen die anders zelden in een kerk zouden komen, of zelden kunst zouden kijken.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan gerust contact op:

Doelstelling

Het inzetten van kunst en kerk ter bevordering van verstilling in een steeds luider wordende maatschappij maatschappij – door oude Groninger kerken als atelier te gebruiken, stilte en bezoek af te wisselen, en kunst en kerk elkaar te laten versterken.

""