Onderzoek naar Jongerenparticipatie

WhatsApp Image 2021-06-28 at 15.18.39.jp

De Kerkvernieuwers en Erfgoed Jong


Om kerkgebouwen te behouden voor de toekomst is er méér nodig dan alleen restauratie en beheer; er moet geïnvesteerd worden in het betekenisvol betrekken van nieuwe doelgroepen, en jongeren in het bijzonder. Zij kijken vaak op hun eigen manier naar de wereld, hebben andere ervaringen en een ander kader waarbinnen ze kerkgebouwen zien en waarderen. De Kerkvernieuwers en Erfgoed Jong slaan de handen ineen om de zienswijze en betrokkenheid van jonge doelgroepen te onderzoeken, met een project voor en door jongeren zelf!

Contact info

Sander.jpg

Sander Ummelen

Projectcoördinator

Een project in 3 fasen

In het kader van het Europees Verdrag van Faro verkennen we samen nieuwe vormen van participatie en co-creatie om jongeren structureel te betrekken bij het beheer en gebruik van kerkgebouwen. De jongeren zelf zijn hierbij in de lead; zij bepalen de onderwerpen en thema's waarover we in gesprek gaan. We willen hiermee een nieuwe invalshoek creëren waarmee we erfgoedgemeenschappen en kerkbeheerders tips en tools aanreiken om actieve relaties aan te gaan met nieuwe, jonge doelgroepen en om samen de plaats van religieus erfgoed in de maatschappij te herdefiniëren en herwaarderen. Dit doen we in 3 fasen:

1. Straatinterviews bij kerkgebouwen met en door jongeren;

2. Netwerkevenement met uitwisseling van ideeën tussen generaties;

3. Vastleggen en delen van onderzoeksresultaten (thema's, do's en dont's).

WhatsApp Image 2021-06-26 at 11.54.24.jp
WhatsApp Image 2021-06-28 at 15.18.40.jp
WhatsApp Image 2021-06-28 at 15.18.38.jp
EJ.jpg

ALLEEN OP VAKANTIE (FESTIVAL)

Door en voor jongeren


Op 23 oktober vind in de Jacobikerk in Utrecht ons evenement 'Alleen op Vakantie' plaats. Tijdens dit festival gaan we in op de antwoorden en duiken we dieper in de thema's die wij tijdens de straatinterviews hebben opgehaald.

Wil je meer weten over dit festival of je aanmelden om deel te nemen? Klik dan hier onder of rechts op de flyer voor meer informatie.

MEER OVER HET FESTIVAL

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie

logo FCP maskers.jpg