Onderzoek naar jongerenparticipatie

De Kerkvernieuwers en Erfgoed Jong


Om kerkgebouwen te behouden voor de toekomst is er méér nodig dan alleen restauratie en beheer; er moet geïnvesteerd worden in het betekenisvol betrekken van nieuwe doelgroepen, en jongeren in het bijzonder. Zij kijken vaak op hun eigen manier naar de wereld, hebben andere ervaringen en een ander kader waarbinnen ze kerkgebouwen zien en waarderen. De Kerkvernieuwers en Erfgoed Jong slaan de handen ineen om de zienswijze en betrokkenheid van jonge doelgroepen te onderzoeken, met een project voor en door jongeren zelf!

Contact info

Sander Ummelen

Projectcoördinator

Een project in 3 fasen

In het kader van het Europees Verdrag van Faro verkennen we samen nieuwe vormen van participatie en co-creatie om jongeren structureel te betrekken bij het beheer en gebruik van kerkgebouwen. De jongeren zelf zijn hierbij in de lead; zij bepalen de onderwerpen en thema's waarover we in gesprek gaan. We willen hiermee een nieuwe invalshoek creëren waarmee we erfgoedgemeenschappen en kerkbeheerders tips en tools aanreiken om actieve relaties aan te gaan met nieuwe, jonge doelgroepen en om samen de plaats van religieus erfgoed in de maatschappij te herdefiniëren en herwaarderen. Dit doen we in 3 fasen:

1. Straatinterviews bij kerkgebouwen met en door jongeren;

2. Netwerkevenement met uitwisseling van ideeën tussen generaties;

3. Vastleggen en delen van onderzoeksresultaten (thema's, do's en dont's).

Wil je ook meedoen?


Ben​ je jong (16 - 30), geïnteresseerd in religieus erfgoed en vind je het leuk om je ideeën over de manier waarop kerkgebouwen van betekenis kunnen zijn voor jou en je leeftijdsgenoten te delen met anderen?

Of ben je een kerkbeheerder, eigenaar of programmeur en wil je in plaats van óver jongeren te praten, een keer écht met ze in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden?

Maak dan je interesse kenbaar voor ons gratis toegankelijk netwerkevenement in oktober via de contactgegevens rechtsboven aan deze pagina. De exacte datum, locatie en profgramma zijn nog niet bekend, we zullen alle geïnteresseerden op de hoogte stellen zodra deze informatie beschikbaar is en we de inschrijving openen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie

logo FCP maskers.jpg