Week v/h Lege Gebouw

De Week van het Lege Gebouw is een jaarlijks terugkerend onderwijsprogramma voor leegstand en herbestemming, dat sinds 2013 georganiseerd wordt. In deze tijdelijke school werken studenten een week lang op locatie, in interdisciplinaire teams aan een nieuwe toekomst voor een leegstand gebouw. Onder begeleiding van docenten en praktijkdeskundigen krijgen studenten de kans het herbestemmingsvak te doorgronden en mede vorm te geven.

 

Leegstands- en transformatieproblematiek overstijgt individuele vakgebieden van ontwerp, vastgoedbeheer, makelaardij, erfgoed, en interieur. De Week van het Lege Gebouw brengt verschillende disciplines samen om tot nieuwe ideeën te komen, passend bij de lokale of regionale opgave. Het proces van ontdekken, samenwerken en experimenteren staat daarbij centraal. 

Ankie Petersen
Bestuurslid


06 365 19 023
hello@ankiepetersen.com

Voor wie?

Kerkeigenaren die behoefte hebben aan het ontwikkelen van nieuwe, frisse ideeen uit verschillende invalshoeken.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan gerust contact op:

Doelstelling

Studenten aan het roer zetten bij het adresseren van lokale leegstandsopgaven