top of page
naamloos-27 (1).jpg
visie.jpg

Wij geloven in de kracht van een sterke visie.

Kerkgebouwen zijn altijd een een onmisbaar onderdeel van onze steden en dorpen geweest als plek van betekenisvolle samenkomst, en zijn iconisch in het vertellen van het verhaal over ons als mens en samenleving. Met de huidige terugtrekking van religieuze gemeenschappen uit kerkgebouwen ligt er een unieke kans om voor nieuwe doelgroepen tot nieuw en betekenisvol gebruik van deze gebouwen te komen.


Om dat op een duurzame en maatschappelijk relevante manier te doen, is het essentieel nieuwe betrokkenheid te stimuleren en bestaande conventies over wat een kerkgebouw kan -en mag- zijn, actief uit te dagen. Daarnaast is het nodig om nieuwe, hechte samenwerkingen te creëren tussen doelgroepen die traditioneel in andere werelden verkeren: de kerk en de overheid; religieuzen en seculieren;
jongeren en ouderen.


Onze missie
● Kerkgebouwen benutten voor publieke en maatschappelijke functies die aansluiten bij moderne behoeften en cultuur.
● Het heruitvinden van kerkgebouwen als unieke plekken van betekenisvolle samenkomst voor mensen en de maatschappij als geheel
● Draagvlak en een gevoel van eigenaarschap stimuleren bij een nieuwe en bredere doelgroep.

Ben je benieuwd naar onze visie op het organiseren van oprechte betrokkenheid bij de toekomst van kerkgebouwen? Lees dan het artikel 'De 10 Geboden van Kerkvernieuwing' dat wij schreven over erfgoedparticipatie voor de Rijksoverheid:

bottom of page